Oprema i dodaci

Boca helija za osobnu upotrebu

Standardna boca helija za osobnu upotrebu. 
Boca sadrži 0,25 m3 helija i koristi se za punjenje balona sa promjerom od oko 20-25cm. 
Sa bocom se može napuniti: 
- oko 25-30 balona promjera cca 23 cm (latex)
- oko 15 balona promjera cca 28 cm (latex)
- oko 15 balona promjera cca 45 cm (balon folija).
 

Cijena: 349,00 kn/kom
(baloni se prodaju odvojeno)