Pravila privatnosti

Trgovina "Dalia" (u daljnjem tekstu: Dalia, mi, trgovina) se zalaže za privatnost svima koji pristupaju web trgovini. Pod GDPR-om moramo se pridržavati određenih propisa kako bi se osiguralo da se svi podaci koje nam dostavite obrađuju s dužnom pažnjom.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

 

PRUŽANJE PODATAKA JE DOBROVOLJNO

Niste obvezni dati svoje osobne podatke, ali u nedostatku podataka nećemo moći obvještavati te o našim proizvodima, uslugama, prijedlozima.
 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

1. Osobni podaci:

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)
 • podatke za marketing (mail adresa)
   

2. Kolačići

Dalia koristi kolačiće (male tekstualne datoteke koje sadrže niz alfanumeričkih znakova koje stavljamo na vaš uređaj) i / ili druge tehnologije praćenja kako bismo vas razlikovali od drugih korisnika naše trgovine i osigurali funkcionalno korisničko iskustvo. 

Više o upotrebi kolačića.

 

KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE

Podatke prikupljamo Vašim dobrovoljnim unosom osobnih podataka u prilagođene obrazce: kontakt, upis na newsletter
 

PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Dalia prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja roba i usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti
 • administriranje ugovornog odnosa
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • dostava kupljene robe
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

UVJETI OBRADE OSOBNIH PODATAKA ZA PRUŽANJE USLUGE DOSTAVE I POVRATA

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe, Dalia prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa isporuke ili preuzimanja robe
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane Dalia za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih strane Dalia trgovine za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja.

PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Dalia poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Dalia trgovine

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je Dalia prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Dalia.

OSTVARENJE PRAVA

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Dalia. ili nadležnom državnom tijelu.

Dalia svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu Dalia registrirane e-mail adrese na dalia.partyshop@gmail.com

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima Dalia omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

PRAVO NA PRIGOVOR NADZORNOM TIJELU

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Dalia prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)

Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

 

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Dalia je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Dalia kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Dalia, u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju u kojem obrađuje osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobnih podataka.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Dalia je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: dalia.partyshop@gmail.com

 

KONTAKT

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • slanjem elektroničke pošte na dalia.partyshop@gmail.com
 • pisanim putem na adresu: Dalia trgovine

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

Dalia redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama www.dalia-partyshop..hr. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.